Výzva akcionářům k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě

Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě. Více informací zde.

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované

Zde naleznete oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované.

Nové stanovy společnosti

Zde naleznete nové úplné znění stanov společnosti AGROSTAV, akciová společnost.

Pozvánka na valnou hromadu 14.12.2016

Zde naleznete pozvánku na řádnou valnou hromadu akcionářů firmy Agrostav, akciová společnost, která se bude konat ve čtvrtek 14.12.2016 v 9:00 v sídle společnosti.