Historie společnosti

 

Firma AGROSTAV, akciová společnost se sídlem Hruškové Dvory 3, Jihlava, působí na trhu stavebních společností od roku 1992 jako právní nástupce firem Agrostav společný zemědělský podnik a Meliorační družstvo.

Jak již z názvů předchozích subjektů vyplývá, společnost má bohaté zkušenosti s odvodňováním pozemků a zemědělskými stavbami.

Na počátku 9O. let minulého století z potřeb trhu stavebních prací vyplynula nutnost proniknout i do dalších oborů stavební činnosti. Tento záměr se v posledních letech dařilo realizovat.

V roce 2000 společnost převzala stavební skupinu firmy NOSTAV, spol. s r.o., která mimo jiné prováděla rekonstrukce historických budov a průmyslovou výstavbu, např. výstavbu mrazírenských objektů ALGIDA. V roce 2002 převzala společnost AGROSTAV další stavební skupinu a to firmu KONEVAST, spol. s r.o. Ta prováděla převážně výstavbu a rekonstrukce výrobních objektů v závodech Kostelecké uzeniny, a.s. a ASAP Věž, s.r.o.

V další etapě svého vývoje společnost stabilizovala své výrobní kapacity a snažila se rozšířit rozsah činnosti a tím i zákaznické portfolio a etablovala se jako významný stavební podnik v regionu, který je pro své partnery zárukou kvality a spolehlivosti.