Profil společnosti

 

Hlavní obory činnosti

 • Zemědělské stavby
 • Průmyslové stavby
 • Bytové stavby
 • Stavby občanské vybavenosti
 • Vodohospodářské a inženýrské stavby
 • Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami

 

Politika systému řízení (od 1. 4. 2021)

Firma Agrostav nabízí pro své zákazníky služby v oblasti stavební výroby. Společnost se při plnění všech činností řídí následujícími zásadami:

 • Naši prioritou je poskytovat zákazníkům kvalitní výrobky a služby s ohledem na životní prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany u našich zaměstnanců a externích spolupracujících subjektů.
 • Měřítkem kvality odváděné práce je spokojenost našich zákazníků a jiných zainteresovaných stran.
 • Spokojeností zákazníků chceme dosáhnout pevného postavení mezi předními stavebními firmami v regionu.
 • Ochrana životního prostředí, vysoká úroveň pracovního prostředí, dodržování bezpečnosti práce za neustálého zlepšování jednotlivých stavebních a výrobních procesů je základním předpokladem prosperity firmy.
 • Názory, návrhy a připomínky našich zákazníků i zaměstnanců a jiných zainteresovaných stran jsou cenným pramenem poznatků pro další zvyšování jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a podle toho s nimi musí být nakládáno.
 • Při naší práci vycházíme z dodržování legislativních a dalších závazných povinností požadavků.
 • Naší snahou je neustále zvyšovat bezpečnost práce pracovníků a tím předcházet vzniků úrazů a poškozování zdraví. Souběžně s tím i minimalizovat negativní dopady související s naší výrobní a stavební činností ochranu životního prostředí, k čemuž se snažíme vést i naše partnery.
 • Každý ze zaměstnanců a spolupracujících partnerů svou prací přispívá k naplnění naší politiky a cílů společnosti.

 

Certifikáty

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001

 

Zaměstnanci (k 31. 12. 2009)

 • Management (3)
 • THP (26)  
 • Zedníci a dělníci HSV (43)
 • Řidiči, strojníci (17)
 • Tesaři (8)
 • Zámečníci (6)
 • Ostatní (10)